fbpx

Puppyvisor

Google Adwords คืออะไร ?

Google Adwords คือการกำหนดคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเจ้านาย เมื่อมีคนค้นหาคำที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ หรือ แลนด์ดิ้งเพจ ของเจ้านายจะแสดงเป็นอันดับต้นๆ

Puppyvisor

กำหนดกลุ่มเป้าหมาย

กำหนดคีย์เวิร์ดที่มีศักยภาพที่จะกระตุ้นให้เกิดการซื้อ กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างละเอียด และยังสามารถกำหนดได้อีกว่าต้องการที่จะทำการโฆษณาผ่านอุปกรณ์ใดเป็นพิเศษหรือไม่

Puppyvisor

รายงานผลและวิเคราะห์ผลลัพธ์

บริการรายงานผลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพให้เจ้านาย เพื่อร่วมวางแผนกับเจ้านาย หรือ ให้หมาน้อยวิเคราะห์และวางแผนเองทั้งหมด แล้วแจ้งผลการดำเนินงานให้เจ้านายทราบภายหลัง

Puppyvisor
บริการโปรโมท google ads

การทำโฆษณา Google Adwords คือการที่ใช้คีย์เวิร์ดในการทำโฆษณา เมื่อมีผู้ที่สนใจค้นหาคีย์เวิร์ดที่เจ้านายกำหนดผ่าน Search Engine จะทำให้เว็บไซต์ หรือ แลนด์ดิ้งเพจ ของเจ้านายจะแสดงขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆในหน้าค้นหาจะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่เจ้านายอย่างมาก

Puppyvisor

Puppyvisor

Puppyvisor

แฟนเพจ Puppyvisor

Puppyvisor

รีวิวจากเจ้านาย