fbpx

ดีไซน์สะดุดตาชวนอ่าน

ออกแบบรูปภาพและข้อความที่สวยงาม สะดุดตาชวนอ่าน เนื้อหากระชับได้ใจความ เพื่อให้การบรอดแคสต์นั้นเข้าถึงผู้ติดตามของเจ้านาย

บรอดแคสต์อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยภาพที่กระตุ้นให้เกิดการซื้อ การบรอดแคสต์ของเจ้านายจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการกระตุ้นต่อผู้ติดตามที่ดีเยี่ยม

ดีไซน์เข้าเป้าหมาย

ภาพที่ใช้บรอดแคสต์ ชิบะจะดีไซน์ให้ตรงกับสิ่งที่เจ้านายและลูกค้าของเจ้านายต้องการมากที่สุด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อ

รูปภาพที่บรอดแคสต์ออกไปให้ผู้ติดตามนั้น ควรออกแบบให้สื่อไปถึงผู้ติดตามของเจ้านายได้อย่างชัดเจนและสวยงาม

ชิบะดีไซน์

รีวิวจากเจ้านาย