fbpx

Puppyvisor

สร้างแลนด์ดิ้งเพจ

บริการสร้างแลนด์ดิ้งเพจเพื่อเริ่มต้นการตลาดบนโลกออนไลน์เช่น Google Search สามารถช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างดีเยี่ยม

Puppyvisor

สร้างเว็บไซต์

บริการสร้างเว็บไซต์ตามความต้องการของเจ้านาย พร้อมมีบริการดูแลเว็บไซต์ให้แก่เจ้านาย เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

Puppyvisor

Google Adwords

บริการ Google Adwords ให้เจ้านายเพื่อเพิ่มจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์ รวมทั้งการวิเคราะห์และรายงานผลการดำเนินงาน

Puppyvisor

ปักหมุดธุรกิจคืออะไร

ปักหมุดธุรกิจ หรือ Google My Business คือการปักหมุดเว็บไซต์ของเจ้านายลงบน Google Map เพื่อให้ผู้ที่สนใจเดินทางมาได้สะดวก

Puppyvisor

Landing Page

เจ้านายได้รับปลาคาร์ฟสายพันธุ์หายากมา เจ้านายคิดว่าหากขายปลาคาร์ฟตัวนี้ออกไปจะทำกำไรได้มหาศาล หมาเก็ตติ้งจึงให้คำปรึกษาแก่เจ้านายว่า ควรทำ Landing Page เพื่อโฆษณาปลาคาร์ฟตัวที่แสนพิเศษตัวนี้บนโลกออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นการให้ช่องทางติดต่อและรายละเอียดต่างๆให้กับผู้ที่สนใจได้รับทราบ สามารถเพิ่มโอกาสในการขายได้อย่างมากมาย

Puppyvisor

หมาเก็ตติ้ง

Puppyvisor

Website

เจ้านายทำธุรกิจฟาร์มปลาคาร์ฟ เจ้านายต้องการจะเพิ่มยอดขาย หมาเก็ตติ้งจึงให้คำแนะนำแก่เจ้านายว่า ควรจะนำธุรกิจเข้าสู่โลกออนไลน์ โดยการทำเว็บไซต์ เพื่อแสดงรูปปลาคาร์ฟที่ต้องการจะขายและให้ช่องทางติดต่อแก่ผู้ที่สนใจในฟาร์ม โดยหมาเก็ตติ้งจะทำเว็ปไซต์ให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นมืออาชีพมากที่สุด

หมาเก็ตติ้ง

Puppyvisor

Puppyvisor

แฟนเพจ Puppyvisor

Puppyvisor

Puppyvisor

Google Adwords

หลังจากเจ้านายมีเว็บไซต์แล้ว เจ้านายต้องการให้คนเข้าเว็บไซต์มากขึ้น หมาเก็ตติ้งจึงให้คำแนะนำแก่เจ้านายว่า เจ้านายควรจะทำ Google Adwords เพราะเมื่อมีคนค้นหาด้วยคำที่เกี่ยวกับ “ปลาคาร์ฟ” เว็ปไซต์ของเจ้านายจะแสดงขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆ สามารถช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจอย่างมาก

Puppyvisor

หมาเก็ตติ้ง

Puppyvisor

Google My Business

หลังจากลูกค้าได้เข้าชมเว็บไซต์และติดต่อกับเจ้านายแล้ว ลูกค้าสนใจที่จะมายังฟาร์มปลาคาร์ฟของเจ้านาย หมาเก็ตติ้งจึงแนะนำให้เจ้านายปักหมุดธุรกิจลงใน Google Map เพื่อให้ลูกค้าสามารถกดใช้ Google Map เพื่อเดินทางมายังฟาร์มของเจ้านายได้อย่างง่ายดาย

หมาเก็ตติ้ง

Puppyvisor

Puppyvisor

แฟนเพจ Puppyvisor

Puppyvisor

รีวิวจากเจ้านาย