fbpx

แนวโน้มการเสิร์ชจากผลกระทบของ Covid-19

    Covid-19 นั้นส่งผลกระทบไปทุกๆอุตสาหกรรม และ ทุกๆธุรกิจ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง นับตั้งแต่การปิดธุรกิจโดยสมบูรณ์แบบไปจนถึงการเพิ่มขึ้นของการซื้อสินค้าอย่างมากในบางกลุ่ม มันยากที่จะควบคุมการแพร่ระบาดของทั้งโลก ทุกๆที่นั้นต่างได้รับผลกระทบในทุกๆวัน และจะส่งผลกระทบต่อไปในระยะยาว

    ในทางทฤษฏีแล้ว เราอาจกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้ในบางระดับภายในหลายๆเดือน  แต่ธุรกิจที่ถูกบังคับให้ปิด หรือ กำลังประสบความยากลำบากนั้น  ต้องใช้เวลานานกว่าที่จะกลับมาได้ (หากสามารถฟื้นได้)  ในขณะเดียวกันการซื้อของออนไลน์กลับเพิ่มขึ้น

    จากที่กล่าวมา หมาน้อยจึงอยากนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจแก่เจ้านาย เพื่อที่จะลองดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับการเสิร์ชบ้าง อะไรที่เพิ่มขึ้น และ อะไรที่ลดลง และ เจ้านายควรจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์อย่างไรได้บ้าง

Puppyvisor

Puppyvisor

Puppyvisor

Puppyvisor

Puppyvisor

Puppyvisor

Puppyvisor

Comments